سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرحیم وثوقی – دانشکده علوم و فنون دریایی،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی
سیده مریم غفاری خلف محمدی – دانشکده علوم و فنون دریایی،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی
غلامحسین محمدی – پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور (اهواز)

چکیده:

این بررسی از دی ماه ۱۳۸۶ تا آذر ماه ۱۳۸۷ در رودخانه کارون در ایستگاه های (شوشتر،گتوند،ویس و ملاثانی ،اهواز ،دارخوین)صورت پذیرفت . نمونه ها با تور سلّیه (ماش) و تور انتظاری ثابت از مجموع پنج ایستگاه تعیین شده به طول تقریبی ۲۶۰ کیلومتر صید گردید. از مجموع ۲۳۶ عدد ماهی برزم لب به ترتیب : ۵۳ ماده ، ۵۸ نر ، ۱۲۵ نابالغ بودند.متوسط قطر تخمک برابر بود با ۱۴۵۸ میکرون ، و بیشترین و کمترین قطر تخمک به ترتیب برابربا ۱۸۹۳ و ۱۰۷۴ میکرون بوده است. حداکثر و حداقل هماوری مطلق ۳۳۲۱۹۶ ،۷۱۴۴ بود. حداکثر و حداقل هماوری نسبی نیز ۱۶۴۷۵۳ ۳۸۴۵ بوده است. دمای تخم ریزی برای برزم لب پهن برابر با ۱۵/۵ درجه سانتیگراد pH برابر با ۸/۲۲ وشفافیت متوسط آب ۴۹ سانتی متر بوده است