سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرناز مسلمی کوچصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
مریم نوابیان – استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

چکیده:

زئولیت طبیعی اصلاح شده از جاذب‌هایی است که به منظور جذب آنیون از محلول‌های آبی به کار می‌رود. در این تحقیق کاربرد آن به منظور حذف نیترات که غلظت بیش از حد آن از عوامل آلاینده‌ی محیط زیست است، در شرایط متفاوت محیطی از جمله دما و ‌pH بررسی شده است. به این منظور از آزمایشات ناپیوسته استفاده شده که در آن‌ها تغییر pH در بازه ۲/۵ تا ۳۳/۱۰ و تغییر دما در بازه‌ی ۱۷ تا ۳۰ بررسی شد. همچنین خطای حاصل از تغییر این پارامترها در نتایج ایزوترمی که در شرایط معین به دست آمده است، تخمین زده شد. نتایج نشان داد روند معنی داری در تغییرات جذب در اثر تغییر pH ایجاد نمی‌شود. در محدوده‌ی دمایی بین ۲۳ تا ۳۰ درجه نیز تفاوت معنا داری در میزان جذب نیترات ایجاد نمی‌شود. در صورتی که از ایزوترم جذب در بررسی عملکرد جاذب استفاده شود، درصد خطای عوامل محیطی باید در نظر گرفته شود.