مقاله اثر برخی اسانس ها بر حفظ کیفیت و افزایش طول عمر گلجای گل لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum) رقم Echo در روش کاربرد غوطه وری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۹۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: اثر برخی اسانس ها بر حفظ کیفیت و افزایش طول عمر گلجای گل لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum) رقم Echo در روش کاربرد غوطه وری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آویشن
مقاله اسطوخودوس
مقاله نعناع
مقاله غوطه وری
مقاله اسانس
مقاله طول عمر گلجای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوریانژاد فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: کلاته جاری سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش طول عمر گلجای در گل های شاخه بریده که محصولاتی فسادپذیر و دارای عمرگلجای کوتاهی هستند، بسیار اهمیت دارد. با استفاده از ترکیبات و مواد مختلف می توان طول عمر گل های شاخه بریده را مقداری افزایش داد. اسانس های گیاهی جز ترکیبات طبیعی ضد میکروبی هستند که باعث افزایش عمر ماندگاری اندام های مختلف گیاهی مانند: میوه ها، سبزیجات و گل های شاخه بریده می گردند. در این تحقیق اثرات اسانس های طبیعی بر روی حفظ کیفیت و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیسیانتوس رقم اکو (Eustoma grandiflorum) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به روش کاربردی غوطه وری انجام گرفت. گل ها در غلظت های مختلفی از اسانس های آویشن، نعناع واسطوخودوس به مدت یک ساعت غوطه ور شده و سپس به مدت ۲۴ ساعت در محلول ساکارز ۱۰% قرار داده شدند، و در نهایت تا پایان آزمایش درون آب مقطر قرار گرفتن. اثرات این تیمارها بر روی صفات ظاهری و صفات مربوط به حفظ کیفیت گل در روزهای معین اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که گل ها در تیمار اسانس آویشن ۵۰ پی پی ام، دارای طولانی ترین عمر ماندگاری (۱۷٫۶ روز) بودند. در حالی که، در تیمار شاهد کم ترین طول عمر (۱۱ روز) را داشتند. همچنین این تیمار باعث افزایش معنی دار جذب آب و افزایش وزن تر نسبی، کلروفیل برگ، محتوای آبی برگ و گلبرگ گردید. تیمارهای با غلظت بالای هر سه اسانس (۲۰۰ پی پی ام) کم ترین تاثیر را بر صفات اندازه گیری شده داشتند.