سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زهره تقوی – کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان شناختی رفتاری در کاهش علائم و افزایش خود کنترلی کودکان دارای اختلاف نارسای توجه/پیش فعالی ۱۲-۷ ساله شهر تهران انجام گرفت. این پژوهش در حیطه تحقیق نیمه آزمایشی است به منظور آزمون فرضیه های فوق نمونه ای شامل ۳۰ کودک که به درمانگاه کودک و نوجوان بیمارستان روانپزشکی روزبه شهر تهران و کلینیک روانپزشکی که بر اساس تشخیص روانپزشک و بر اساس پرسش نامه تشخیصی علایم اختلال نارسایی توجه/پیش فعالی این اختلال را دارا بودند انتخاب گردیدند و به صورت کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایشی ۱۵ نفر و گروه کنترل ۱۵ نفر قرار گرفته اند و کودکان گروه آزمایش ۸ جلسه و هر جلسه به مدت ۱ ساعت تحت آموزش روشهای شناختی-رفتاری قرار گرفتند.