سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمصطفی رضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
کیان گرجستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد ، باشگاه پژوهشگران جوان ، بجنورد-ایرا

چکیده:

مخازن بتن مسلح حاوی مایعات از جمله تجهیزات اساسی و زیر بنایی جهت سرویس دهی به جوامع بشری می باشند. محافظت و استمرار بهره برداری از این گونه تأسیسات در زمان بروز بحران، از عوامل اصلی پایداری و برگشت پذیری یک جامعه به شمار می روند. اصول طراحی سازه های بتن مسلح حاوی مایعات بر مبنای عدم ترک خوردگی است اما به خاطر وجود عواملی مانند: خزش و جمع شدگی بتن در اثر گذشت زمان، فشار سیال درون مخزن، اعمال بارهای خارجی مانند زلزله و … امکان وقوع ترک خوردگی در این سازه ها بیشتر می شود. ترک های ایجاد شده در این گونه از سازه ها ابتدا منجر به تراوش ودر انتها سبب خوردگی و اکسیداسیون آرماتور ها می شوند در طی سال های گذشته تأثیر مثبت کامپوزیت هایGFRP در بازیابی قدرت و ترمیم اعضای آسیب دیده ی بتنی بر مهندسین روشن شده است، از این رو در این تحقیق به دنبال بررسی میزان اثر بخشی این قبیل از کامپوزیت ها در جلوگیری از تراوش و کاهش عرض ترک ها هستیم.روش تحقیق:در مخازن بتن مسلح مستطیلی ناحیه ی بحرانی، دیوار اتصال پایه در وسط ضلع بزرگتر است. شرایطی مشابه با آنچه در این ناحیه بحرانی رخ می دهد، در آزمایشگاه بر روی یک پانل بتن مسلح مدل سازی می شود. پانل بتن مسلح فوق تحت شرایط مختلف بارگذاری مانند تنش های مستقیم و خمش متناوب دچار ترک خوردگی شده و توسط کامپوزیت هایGFRP مرمت خارجی می شود. سپس ترک های ایجاد شده بر روی پانل، توسط محفظه فشار آب در معرض فشار هیدرو استاتیک قرار می گیرند تامیزان نشت و تراوش آنها بررسی گردد.