سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا نشری – کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
ابراهیم مداحی – کارشناسی فقه و حقوق شهرداری منطقه ۲۳
چنور امین پور – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

سازمانهای کارآفرین همان گونه که به بازسازی خود می پردازند تا بتوانند موثر تر و با راندمان بهتر به رقابت بپردازند، به سوی تیم ها نیز روی آورده اند تا از ذوق و قریحه کارکنان به نحوی بهتر بهره ببرند. مدیران (کارآفرینان سازمانی) دریافته اند که تیم نسبت به سازمانهای سنتی و شکلهای دیگر گروههای کاری دارای قدرت انعطاف بیشتربوده و در برابر محیط در حال تغییر بهتر پاسخگو هستند. لذا تیم ها میتواند به عنوان منبعی برای رضایت شغلی در نظر گرفته شوند. همچنین آنها برای مدیران ابزار موثری هستند تا بتوانند مشارکت کارکنان را بهبود بخشیده، اخلاق آنها را متعالی و تنوع کار را گسترش دهند. در این مقاله ضمن تشریح اهمیت موضوع، به تعریف تیم و مراحل شکل گیری و توسعه آن پرداخته و سپس عوامل حیاتی و موفقیت تیم، مشخصات تیم های موثر و مدل فرایندی تیم سازی را مورد بررسی قرار گرفته و سپس به بررسیمقالاتی انگلیسی در این حیطه میپردازیم.