مقاله اثر بخشی رفتار درمانی منطقی-هیجانی بر میزان افسردگی و نشخوار فکری افراد مضطرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر بخشی رفتار درمانی منطقی-هیجانی بر میزان افسردگی و نشخوار فکری افراد مضطرب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار درمانی منطقی-هیجانی
مقاله افسردگی
مقاله نشخوار ذهنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مداحی محمدابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نشخوار فکری، به عنوان افکاری مقاوم و عودکننده، به طریق غیرارادی وارد آگاهی شده و توجه را از موضوعات مورد نظر و اهداف فعلی، منحرف می سازد. پاسخ های نشخواری، نقطه مقابل حل مساله موثر و ساختار یافته است و مانع بروز رفتارهای موثری می شود که می تواند به درمان کمک کند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر بخشی رفتار درمانی منطقی-هیجانی بر افسردگی و نشخوار ذهنی بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه آزمایشی، ۴۰ نفر از مراجعین اضطرابی یکی از کلینیک های روان شناسی غرب تهران به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. گروهها، قبل و بعد از آموزش از نظر میزان افسردگی و نشخوار ذهنی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره، نشان داد که رفتار درمانی منطقی-هیجانی بر میزان افسردگی و نشخوار ذهنی بیماران مبتلا به مشکلات اضطرابی، موثر است و به نظر می رسد افراد اضطرابی موقعیت های بی ضرر را تهدیدآمیز ارزیابی کرده، توجه خود را بیشتر بر تهدیدها متمرکز می کنند؛ در نتیجه به صورت انتخابی اطلاعاتی را یادآوری و ذهن گردانی می کنند که تهدید کننده است. رفتار درمانی منطقی-هیجانی به افراد کمک می کند تا نگاه انعطاف پذیرتری کسب کرده، عقاید مخرب خود را شناسایی کرده و سعی کنند آن ها را تغییر داده و سبک فاجعه ساز خود در زندگی شان را تغییر دهند.