مقاله اثر بانکداری اسلامی و رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری اقتصادی در کشور های منتخب اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۴۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اثر بانکداری اسلامی و رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری اقتصادی در کشور های منتخب اسلامی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقر و نابرابری
مقاله رشد اقتصادی
مقاله بانکداری اسلامی
مقاله داده های تابلویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظرپور محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه سعید زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پدیده فقر معضلی است که کلیه جوامع بشری در تمامی دوران تاریخ به نوعی با آن روبرو بوده اند. در حقیقت، فقر وضعیتی است که در آن رفاه فرد یا خانوار در سطحی کمتر از سطح استاندارد قرار داشته باشد. تاریخ شاهد رشد اقتصادی در جهان بوده است، ولی فقر اقتصادی همچنان به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر در زندگی بشر وجود دارد. با توجه به این مساله،این پرسش مطرح می شود که آیا رشد اقتصادی راهی موثر برای کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود؟ گروهی بر این باورند که باید از سیاست های اقتصادی متمایل به رشد حمایت کرد تا فرصت های لازم برای افزایش درآمد افراد فقیر به وجود آید. گروهی دیگر نیز معتقدند که رشد اقتصادی، به افزایش نابرابری در توزیع درآمد و دارایی منجر می شود و افزایش نابرابری در توزیع درآمد، موجب کاهش فقر نمی گردد.
با توجه به اهمیت مساله در زمینه دیدگاه های مطرح شده،هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی رابطه بین رشد اقتصادی، شاخص هایی در بانکداری اسلامی و نابرابری در اقتصاد کشورهای منتخب اسلامی است. از این رو با تصریح اقتصادی یک مدل رگرسیونی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر متغیر جایگزین نابرابری (یعنی ضریب جینی) بویژه عملکرد سیستم بانکداری غیرربوی در کشورهای منتخب اسلامی، در دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی، نتایج بدست آمده حکایت از تاثیرگذاری سیستم بانکداری غیرربوی، در کشورهای منتخب، در کاهش فقر و سطح نابرابری اقتصادی دارد.