سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما شهرکی – کارشناس ارشد سازه های ابی
داود فرسادی زاده – دانشیار دانشگاه تبریز
عبدالوحید محمدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده:

آبشستگی موضعی درنزدیکی دریچه باعث نشست پی و درنهایت تخریب سازه می گردد ابشستگی معمولا ازطریق کاهش پارامترهای بارگذاری یا افزایش پارامترهای بارگذاری یا افزایش پارامترهای مقاومتی کاهش می یابد دراین تحقیق ازکف بند افقی بعدازدریچه کشویی برای مهار آبشستگی ناشی ازجت مستغرق استفاده شده است تاثیر بازشدگی های مختلف دریچه و دبی مختلف جریان را برروی آبشستگی مورد بررسی قرارگرفت طبق نتای بدست آمده هرچه بازشدگی دریچه کمتر باشد مقدار آبشستگی بیشتر و هرچه دبی جریان کمتر باشد مقدار آبشستگی کمتر است.