سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه بقائی راوری – عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش مهندسی مواد
اطهره دادگری نژاد – عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش مهندسی مواد

چکیده:

در این تحقیق اثر بازدارندگی تیواُوره بر روی خوردگی فولاد ضدزنگ ۴۳۰ در اسید کلریدریک یک مولار با استفاده (پلاریزاسیون تافل وامپدانس ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از منحنیهای نایکوئیست نشان می دهد که افزایشغلظت تیواوره ، باعث افز ایش مقاومت انتقال بار وکاهش ظرفیت لایه دوگانه و درنتیجه باعث افزایش راندمانِ حفاظت آن برای فولاد ضدزنگ ۴۳۰ در اسید کلرید ریک یک مولار شده است. نتایج بدست آمده ازمنحنی های پلاریزاسیون تافل هم نشان می دهند که افزایش غلظت تیواُوره باعث کاهش جریان خوردگی ودر نتیجه افزایشِ راندمان حفاظت شده است. تیواُوره از نوع ممانعت کنند های آندی می باشد و با جذب آن برروی سطحِ فولاد ضدزنگ ۴۳۰ باعث کم شدن میزان خوردگی آن در اسید کلرییدریک یک مولار می شود و فرآیند جذب آن از ایزوترم لانگمیر پیروی می کند