مقاله اثر بازدارندگی اسانس سرسم (Mentha spicata) بر قابلیت بقای باکتری های پروبیوتیک در کشک مایع صنعتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: اثر بازدارندگی اسانس سرسم (Mentha spicata) بر قابلیت بقای باکتری های پروبیوتیک در کشک مایع صنعتی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر بازدارندگی
مقاله اسانس سرسم
مقاله بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیر گونه لاکتیس
مقاله کشک مایع صنعتی
مقاله لاکتوباسیلوس روتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدیوسفی لاله
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: کابوسی حامی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاه سرسم (Mentha spicata) یکی از گونه های خانواده نعناعیان می باشد. خواص ضد میکروبی اسانس این گیاه بر روی انواع میکروب ها مورد آزمایش و تایید قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بازدارندگی اسانس سرسم بر قابلیت بقای باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس روتری و بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیر گونه لاکتیس در کشک مایع صنعتی بود. بدین منظور اثر بازدارندگی اسانس سرسم در دو غلظت ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ ppm بر قابلیت بقای باکتری های پروبیوتیک در کشک مایع صنعتی در دمای ۴ درجه سانتی گراد و طی یک دوره ۲۰ روزه انبارمانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که در طی دوره نگهداری و در مقایسه با نمونه کنترل، باکتری لاکتوباسیلوس در هر دو غلظت اسانس حساس تر از بیفیدوباکتریوم بود. اثر بازدارندگی از رشد باکتری های مذکور در غلظت ۱۵۰۰ ppm اسانس کمتر از غلظت دیگر بود و بیشترین قابلیت بقای باکتری های پروبیوتیک بعد از نمونه کنترل برای بیفیدوباکتریوم انیمالیس در غلظت۱۵۰۰ ppm  اسانس سرسم مشاهده شد.