سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اشکان بقایی – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک

چکیده:

طراحی و کنترل تغییر شکل سیستم میخ کوبی گودهای قائم ۱۰، ۱۵ و ۲۰ متر با خاک تهران انجام شده است پروفیل جابجایی افقی دیواره گود دارای شکم دادگی است و ماکزیمم جابجایی در لبه گود نمی باشد ماکزیمم نشست نیز در عقب تر از لبه گود رخ میدهد دراین حال انفجاری در ۱۰ متری از سطح زمین و در فاصله ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ متر از لبه گود با مقادیر ۱۰۰TNT تا ۷۰۰ کیلوگرم رخ میدهد سیستم نیلینگ بعلت انعطاف پذیری پایداری خوبی در برابر انفجار دارد و تنها عامل کنترل کننده میزان جابجایی گود است نشستی که در اینجا رخ میدهد نشست موضعی در زیر بار انفجاریمی باشدکه در مقدار کمتر TNT نسبت به جابجایی افقی دیواره گود حد مجاز را رد می کند عامل مهم جابجایی افقی دیواره گود در مقدار TNT بالاتری حد مجاز را رد می کند.