سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلی حسن زاده تبریزی – دانشجویدکتری مهندسی مواد سرامیک
احسان طاهری نساج – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
حسین سرپولکی – دانشیار دانشگاه علم صنعت

چکیده:

درتحقیق حاضر اثر ایتریاY2O3) برخواص سینترینگ و ریزساختار نانوپودرآلومینا مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور نانوپودر آلومینا به روش سل – ژل و با استفاده از نمک کلرید آلومینیم پودر آلومینیم و اسید کلریدریک سنتز شد به این صورت که پس از مخلوط کردن مواد اولیه سل تشکیل شده و سپس با گذشت زمان سل به ژل تبدیل شد برای بررسی اثر ایتریا، اکسید ایتریم به سل اضافه گردید ژل تولید شده خشک و کلسینه شده و سپس در درجهحرارتهای مختلف سینتر شد نتایج نشان میدهد به افزایش مقدار ایتریا انقباض خطی نمونه ها کاهش یافته و سینترینگ به تعویق می افتد آنالیز تفرق اشعه ایکس xRD نشان میدهد با افزایش دما ایتریم با آلومینا و اکنش داده و تشکیل ایتریم آلومینیم گارنت می دهد نتایج حاکی از آن است که پودر تولیدی توسط این روش بطور متوسط ۹۵ نانومتر میب اشد که پس از سینتر در ۱۵۰۰درجه رشد زیادی نشان میدهد اما با اضافه کردن ایتریا اندازه دانه ها ریزتر شده و در واقع ایتریا از رشد دانههای آلومینا جلوگیری می کند.