مقاله اثر اگزالی پالادیوم بر فعالیت و ساختار کاتالاز کبد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۴۰ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: اثر اگزالی پالادیوم بر فعالیت و ساختار کاتالاز کبد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله کاتالاز
مقاله فلورئورسانس
مقاله سینتیک
مقاله اگزالی- پالادیوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامیان اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: دیوسالار عادله
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی مقدم محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی فر مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کاتالاز یکی از اصلی ترین آنزیم های آنتی اکسیدانت است که در بافت های انسانی به مقدار زیادی در کبد وجود دارد. کبد بافت اصلی در بدن است که در کاتابولیسم و سم زدایی داروها نقش دارد و هدف اثرات توکسیک و کارسینوژنیک بسیاری از داروها است. در این مطالعه اثرات جانبی ترکیب ضد سرطانی اگزالی پالادیوم بر عملکرد و ساختار آنزیم حیاتی کاتالاز کبدی بررسی شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، تغییرات در فعالیت آنزیم به واسطه تغییر جذب سوبسترا (هیدروژن پراکسید) در طول موج ۲۴۰ نانومتر با استفاده از اسپکتروسکوپی مرئی- ماوراء بنفش در غیاب و حضور غلظت های مختلف اگزالی پالادیوم در دمای اتاق مطالعه شد. هم چنین اثر اگزالی پالادیوم بر ساختار سه بعدی کاتالاز از طریق اسپکتروسکوپی فلوئورسانس توسط مطالعه تغییر در نشر ذاتی آنزیم در غیاب و حضور غلظت های مختلف اگزالی پالادیوم در دو دمای محیط و فیزیولوژیک بررسی شد.
یافته ها: داده های سینتیکی نشان داد که مقدار Km کاتالاز کبد گاو برابر با ۲۶٫۸ میلی مولار به دست آمد. هم چنین در حضور غلظت های مختلف اگزالی پالادیوم، فعالیت آنزیم کاهش تدریجی در مسیر وابسته به دوز را نشان داد (۰٫۰۰۱>p). داده های فلوئورسانس تغییر در ساختار سه بعدی آنزیم از طریق خاموشی نشر فلورئورسانس را نشان داد که تغییر در محیط کروموفور در پروتئین را ثابت می کند.
نتیجه گیری: از نتایج این مطالعه می توان دریافت که مهار آنزیم کاتالاز توسط داروی ضد سرطان اگزالی پالادیوم مقدار گونه های اکسیژن فعال را افزایش می دهد. افزایش گونه های فعال اکسیژن یکی از مکانیسم های داروهای ضدسرطان مختلف است.