سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عماد قدرتی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
حسین جهانخواه – دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی قناد – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق میزان تاثیر پذیری مودهای بالاتر ارتعاشی از اندرکنش خاک و سازه مورد بررسی قرار گرفته است. برای مدل سازی سازه، از مدل برشی استفاده شده است. محیط نیمه بینهایت خاک با استفاده از فنرها و میراگرهای افقی و چرخشی با ضرایب ثابت به صورت یک مدل ساده ۲ بعدی در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از پارامترهای بدون بعد، معادلات تعادل دینامیکی سیستم خاک سازه به دست آمده است. آنگاه با در نظر گرفتن محدوده وسیعی از پارامترهای مذکور و با استفاده از تحلیل مودال غیر کلاسیک مسأله حل گردید. نتایج حاصل بیانگر این واقعیت است که اندرکنش خاک و سازه تاثیر کمی بر پریود مودهای بالاتر دارد ولی این تاثیر بر میرایی این مودها قابل توجه است.