سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی برازنده – دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ماهشهر ، گروه مهندسی شیمی ، ماهشهر ، ایران
علیرضا عظیمی – دکتری مهندسی شیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

واکنش های کاتالیستی هتروژن، بر روی سطح یک کاتالیست جامد که از سطح ویژه بالای برخوردار است و معمولا ساختار پر تخلخل و اسفنجی دارد، انجام می شود. در نتیجه مواد با سطح ویژه بالا در فرآیند کاتالیز کردن بدلیل سطح تماس زیاد مورد توجه است. در این تحقیقاثر اندازه و شکل ذرات بر روی سطح ویژه و عملکرد نانو کاتالیست ها از بعد محاسباتی و تئوری مورد بررسی قرار گرفته است. در نانو ذرات کسر زیادی از اتم ها در سطح ذرات قرار دارند. از طرفی فعالیت شیمیایی یک کاتالیست متناسب با مقدار سطح ویژه آن در واحد حجم است بنابراین سطح ویژه بالای نانو ذرات است که باعث می شوند به عنوان یک کاتالیست مناسب مطرح شوند. همچنین اگر باشد، باعث افزایش سطح ویژه می شود و اگر باشد باز هم منجر به افزایش سطح ویژه می گردد. همچنین فعالیت ویژه کاتالیست در واحد تا حد نانو کاهش یابد ما یک ماده با سطح ( b یا a ) سطح با افزایش اندازه ذره ، کاهش می یابد. همچنین اگر یکی از ابعاد مکعب مستطیل ویژه بالا خواهیم داشت.