سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیما بیاناتی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی
علی سپهری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی
نسرین قمری رحیم – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی

چکیده:

فراهم بودن فسفر برای گیاه در مراحل اوله ی رشد گیاه ضروری است. همچنین اندازه غده های بذری مهمترین شاخص برای اندازه گیری کیفیت بذر سیب زمینی از نظر تعداد جوانه ورشد اولیه آن می باشد.دراین راستا آزمایشی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در بهار ۸۹ بصورت طرح فاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی باعوامل اندازه ریزغده در سه سطح ( ۱۵-۱۰ و ۲۰-۱۵ و ۲۵-۲۰ میلی متر) وکودزیستی فسفره در سه سطح (بدون مصرف کود ، یکبارکوددهی، دوبارکوددهی)درسه تکرار انجام شد. تجمع ماده خشک کل و شاخص سطح برگ در تیمار مصرف دوبارکودزیستی بیشتر از یکبار کود بوده است و مصرف یکبارکود نسبت به شاهد افزایش چشمگیری داشته است.