مقاله اثر امتحان های کوچک بر نمره پایان دوره دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: اثر امتحان های کوچک بر نمره پایان دوره دانشجویان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجویان
مقاله ارزیابی
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: تدین سیدمحمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ضابطیان حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه اساتید به دنبال راهی برای یادگیری بهتر دانشجویان هستند و ابداع روش های مختلف آموزش نیز در همین راستا می باشد. یکی از روش های با سابقه طولانی که اساتید برای ارزیابی میزان یادگیری دانشجویان به کار می گیرند، برگزاری امتحان های کوچک (quiz) است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر این گونه امتحان ها روی نمره درس دانشجویان رشته پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شده است.
روش کار: در مطالعه حاضر تاثیر دو روش آموزش، با امتحان کوچک و بدون امتحان کوچک روی ۳۲ نفر از دانشجویان دوره فیزیوپاتولوژی مبحث بیماری های عفونی بررسی شد. دانشجویان به دو گروه تقسیم شدند. از گروه اول در هر جلسه، از مطالب گفته شده جلسه قبل امتحان کوچک گرفته شد و از گروه دوم هیچ امتحان کوچکی به عمل نیامد. در نهایت نمره نهایی دانشجویان دو گروه با کمک آزمون t زوجی با یک دیگر مقایسه شدند.
یافته ها: میانگین نمره نهایی دانشجویانی که در طول دوره از آن ها امتحان کوچک به عمل آمده بود برابر با ۷۸٫۱۲±۸٫۳۵ و دانشجویانی که مورد امتحان کوچک قرار نگرفته بودند برابر با ۸۱٫۱۰±۱۳٫۰۵ بود (p=0.11).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که در درس عفونی انجام امتحان کوچک در طول دوره نتوانسته است روی نمره نهایی دانشجویان تاثیر داشته باشد و لازم است اثر این نوع امتحانات در مقاطع و رشته های دیگر بیش تر بررسی شود.