مقاله اثر الگوی کاشت، مقادیر کود نیتروژن و کشت دروغین بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ تحت رقابت علف های هرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اثر الگوی کاشت، مقادیر کود نیتروژن و کشت دروغین بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ تحت رقابت علف های هرز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله علف های هرز
مقاله عملکرد دانه
مقاله کود نیتروژن
مقاله آرایش بوته ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی بر همکنش کود نیتروژن، الگوی کاشت و کشت دروغین بر علف های هرز مزارع ذرت، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل مقادیر مختلف کود نیتروژن (۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اصلی، الگوی کاشت در دو سطح (تک ردیفه و دو ردیفه) و همچنین آبیاری پیش از کاشت در دو سطح (یکی آبیاری قبل از کاشت و وجین علف های هرز و دیگری زمان کاشت) بود که به صورت فاکتوریل اعمال گردید. نتایج نشان داد که علف های هرز مزارع ذرت نسبت به افزایش کود نیتروژن واکنش مثبت نشان دادند. کشت دروغین و الگوی کاشت دو ردیفه با افزایش نیتروژن تا ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار توانستند تا حدی علف های هرز را کنترل کنند ولی با افزایش کود نیتروژن به ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار علف های هرز در رقابت با گیاه ذرت پیشی گرفتند، چرا که با در اختیار داشتن منابع، علف های هرز رشد بیشتری می کنند. نتایج مربوط به عملکرد گیاه ذرت نیز از روند مشابهی با پاسخ علف های هرز نسبت به مقادیر کود برخوردار بود که این ناشی از وابستگی زیاد عملکرد گیاه زراعی به وزن خشک علف های هرز بود. بطور کلی، با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و مسایل زیست محیطی می توان مقدار کود ۳۰۰ کیلو گرم و الگوی کاشت دو ردیفه همراه با کشت دروغین را توصیه کرد چرا که در این ترکیب تیماری، بطور همزمان کنترل مناسب علف های هرز و همچنین بالاترین میزان عملکرد (حدود ۱۰ تن در هکتار) بدست خواهد آمد.