مقاله اثر الکترون های ابرگرم بر انتشار سالیتون های یون صوت با دامنه دلخواه در پلاسمای با یون منفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۳۳۹ تا ۳۴۵ منتشر شده است.
نام: اثر الکترون های ابرگرم بر انتشار سالیتون های یون صوت با دامنه دلخواه در پلاسمای با یون منفی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکترون ابرگرم
مقاله سالیتون رقیق
مقاله پلاسمای با یون منفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابن عباسی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی امواج سالیتونی یون صوت در پلاسمای سه مولفه ای شامل یون های مثبت و منفی و الکترون هایی با تابع توزیع ماکسولی نشان می دهد که نسبت چگالی یون منفی به یون مثبت (v) نقشی اساسی ایفا می کند، به قسمی که با تغییر ν در فاصله ۰<v<1 امکان انتشار سالیتون متراکم یا رقیق وجود دارد. در این مقاله با در نظر گرفتن تابع توزیع کاپا برای الکترون ها نشان می دهیم که سه ناحیه برای v قابل تشخیص است، به طوری که در ناحیه اول سالیتون با دامنه مثبت، در ناحیه دوم سالیتون با دامنه مثبت و منفی به طور همزمان و در ناحیه سوم سالیتون با دامنه منفی، منتشر می شود. نتایج به دست آمده از حل پتانسیل ساگدیف در ناحیه غیرخطی ضعیف با نتایج معادله KdV سازگار است.