مقاله اثر الاژیک اسید بر حافظه و درد ناشی از ایسکمی مغزی در موش صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر الاژیک اسید بر حافظه و درد ناشی از ایسکمی مغزی در موش صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایسکمی مغزی
مقاله الاژیک اسید
مقاله حافظه
مقاله درد
مقاله موش صحرایی نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده دهکردی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی راد مریم
جناب آقای / سرکار خانم: روحی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ایسکمی در مغز موش موجب ایجاد آسیب های نرونی شدید و به دنبال آن اختلالات یادگیری و حافظه و درد می گردد. الاژیک اسید یک ترکیب پلی فنلی با خواص آنتی اکسیدانی است که در میوه هایی مانند انار، تمشک و انواع توت یافت می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تجویز ۱۴ روزه دوزهای مختلف الاژیک اسید بر حافظه و یادگیری و درد متعاقب ایسکمی عمومی در مغز موش بود.
روش بررسی: در این تحقیق ۵۰ سر موش صحرایی نژاد ویستار در محدوده وزنی ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم به طور تصادفی در ۵ گروه مختلف قرار داده شدند. برای ایجاد ایسکمی شریان های کاروتید عمومی دو طرفه جدا شده، از دو قسمت مسدود و از بخش میانی قطع شدند. ارزیابی حافظه با استفاده از آزمون یادگیری اجتنابی غیر فعال (شاتل باکس) و ارزیابی آستانه درد با استفاده از دستگاه تیل فلیک انجام گرفت.
یافته ها: ایسکمی باعث کاهش حافظه (P<0.01) و کاهش آستانه درد (P<0.001) شد و تجویز دوزهای ۱۰، ۲۵، ۵۰ میلی گرم در کیلوگرم الاژیک اسید به ویژه دوز ۵۰ میلی گرم بر کیلو گرم منجر به بهبود نقایص ایجاد شده در حافظه (P<0.01) و درد (P<0.001) گردید.
نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده الاژیک اسید بتواند به واسطه خاصیت آنتی اکسیدانی و مهار رادیکال های آزاد، از شدت اختلالات عصبی ناشی از ایسکمی هیپوپرفیوژن بکاهد.