سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مهرالحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایر
حمیدرضا صمیم – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
حکمت رضوی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

آلیاژهای آهن-کبالت و به خصوص آلیاژ Fe50Co50 دارای خواص مغناطیسی بسیار عالی میباشند اما به دلیل تردی، کاربرد صنعتی زیادی ندارند. از اینرو با اضافه کردن یک عنصر داکتیل به این ترکیب میتوان مشکل تردی را برطرف نمود. در این تحقیق اثر اضافه کردن مس به آلیاژ Fe50Co50 به روش آلیاژسازی مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور عملیات آسیابکاری بر روی مخلوط پودرهای اولیه Fe50Co50 و (Fe50Co50)95Cu5 03 ،۱۳ ،۰ ، در یک آسیاب گلولهای سیارهای با سرعت ۰۳۳ دور بر دقیقه و در زمانهای ۱ و ۵۴ ساعت انجام شد. خواص میکروساختاری پودرهای حاصل توسط آنالیز تفرق اشعه ایکس XRD ومیکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و خواص مغناطیسی پودرهای حاصل توسط آنالیز VSM بررسی گردید. نتایج نشان داد که با اضافه شدن مس، زمان آلیاژسازی کاهش مییابد. همچنین در زمانهای بالای آلیاژسازی، اندازه کریستالیت ریزتر و همگنتر شده و کرنش شبکه به میزان جزئی افزایش مییابد. در اثر حضور مس پارامتر شبکه با افزایش زمان آلیاژسازی، با نرخ کمتری نسبت به آلیاژ Fe50Co50 کاهش مییابد. مس به دلیل غیرمغناطیس بودن در ابتدا باعث کاهش مغناطش اشباع میشود اما در ادامه به دلیل اثر مثبت مس در ریزدانه شدن و همگنتر شدن ساختار، خواص مغناطیسی بهبود مییابد.