مقاله اثر افزودن گیاه آویشن به جیره غذایی بر گوارش پذیری خوراک و عملکرد تولید شیر بزهای شیرده مهابادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر افزودن گیاه آویشن به جیره غذایی بر گوارش پذیری خوراک و عملکرد تولید شیر بزهای شیرده مهابادی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یاه آویشن
مقاله بز شیرده
مقاله عملکرد تولید شیر
مقاله گوارش پذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارحمیدی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: پیرمحمدی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: فجری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی اثر افزودن گیاه آویشن در ترکیب جیره، بر روی میزان ماده خشک مصرفی، گوارش پذیری خوراک و میزان تولید و ترکیبات شیر با استفاده از ۶ راس بز شیرده مهابادی در قالب طرح چرخشی ۳×۳ اجرا گردید. سه تیمار آزمایشی به ترتیب شامل صفر، ۲۵ و ۵۰ گرم گیاه خشک آویشن وحشی برای هر راس دام در روز، به همراه جیره غذایی استاندارد بود. دام ها در قفس های متابولیکی به صورت انفرادی نگهداری و تغذیه گردیدند. آزمایش شامل سه دوره ۲۱ روزه بود، که در هر دوره دو هفته عادت پذیری و یک هفته نیز جمع آوری اطلاعت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اضافه کردن گیاه آویشن به جیره اثر معنی داری بر میزان مصرف خوراک و قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و مواد مغذی جیره ها نداشت (P>0.05). میانگین مصرف ماده خشک برای تیمار شاهد ۲٫۴۹۶، تیمار دو ۲٫۴۶۴ و تیمار سه ۲٫۴۳۰ کیلوگرم در روز بود. برای تیمار های یک، دو و سه به ترتیب قابلیت هضم ماده خشک ۷۱٫۸۷، ۷۲٫۳۰ و۷۱٫۱۵ ، قابلیت هضم پروتئین خام ۶۹٫۶۸، ۷۰٫۶۶ و ۷۰٫۵۳ و الیاف نامحلول در شوینده خنثی ۵۱٫۳۳، ۵۶٫۱۴ و۵۱٫۱۹  درصد بود. میزان تولید شیر برای تیمارهای یک، دو و سه به ترتیب ۱٫۷۴۰، ۱٫۸۱۲ و ۱٫۸۱۲ کیلو گرم در روز و میزان چربی شیر ۴٫۶، ۵٫۳۳ و ۴٫۵ درصد بود که تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.