مقاله اثر افزودن ویتامین E به جیره مرغ مادر بر کیفیت تخم مرغ قابل جوجه کشی در زمان ذخیره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اثر افزودن ویتامین E به جیره مرغ مادر بر کیفیت تخم مرغ قابل جوجه کشی در زمان ذخیره
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویتامین E
مقاله جیره مرغ مادر گوشتی
مقاله کیفیت تخم مرغ
مقاله کیفیت داخلی تخم مرغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری اندی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: افشار مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در یک طرح کاملا تصادفی، اثر ویتامین E اضافی در جیره مرغ مادر گوشتی آرین بر کیفیت داخلی تخم مرغ (هاو) قابل جوجه کشی در زمان ذخیره مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد ۲۸۰ قطعه مرغ مادر و ۲۸ قطعه خروس به صورت تصادفی در ۲۸ واحد آزمایشی توزیع شدند. هفت سطح ویتامین E (0، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ واحد بین المللی در کیلوگرم جیره) به عنوان هفت تیمار آزمایشی از هفته ۲۷ تا ۳۵ در نظر گرفته شد. معیارهای کیفیت تخم مرغ در هفته های ۳۱ و ۳۵ و تا ۱۴ روز پس از ذخیره در آن هفته ها، اندازه گیری شدند. جیره های آزمایشی تاثیر معنی داری (P£۰٫۰۵) بر شاخص های کیفیت تخم مرغ تازه و ذخیره شده در هفته ۳۱ نداشتند. فقط در هفته ۳۵، مرغ هایی که سطوح بالاتر از ۴۰ واحد بین المللی ویتامین E در کیلوگرم جیره را دریافت کردند، تخم مرغ های تازه شان، واحد «هاو» بیشتری (P£۰٫۰۵) نسبت به گروه شاهد داشتند (به ترتیب ۹۲٫۲۱، ۹۳٫۸۹، ۹۳٫۲۵، ۹۴٫۶۱ و ۹۳٫۰۹ در مقابل ۸۷٫۰۶). یک هفته پس از ذخیره (هفته ۳۵)، مرغ هایی که سطوح ۶۰ و ۱۲۰ واحد بین المللی ویتامین E در کیلوگرم جیره را دریافت کردند، تخم مرغ هایشان، واحد هاو بیشتری (P£۰٫۰۵) نسبت به گروه شاهد داشتند (به ترتیب ۸۴٫۸۱، ۸۵٫۲۳ در مقابل ۷۵٫۳۹). دو هفته پس از ذخیره (هفته ۳۵)، فقط مرغ هایی که سطح ۶۰ واحد بین المللی ویتامین E در کیلوگرم جیره را دریافت کردند، تخم مرغ هایشان، واحد «هاو» بیشتری (P£۰٫۰۵) نسبت به گروه شاهد داشت (به ترتیب ۷۴٫۵۲ در مقابل ۶۷٫۵۰). بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد که سطوح بالای ویتامین E در جیره مرغ های مادر گوشتی مسن تر می تواند موجب بهبود کیفیت درونی تخم مرغ های قابل جوجه کشی در زمان ذخیره شود.