مقاله اثر افزودن نانوذرات Gd2O3 بر خواص ساختاری و ابررسانایی YBa2Cu3O7 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۷۵۷ تا ۷۶۴ منتشر شده است.
نام: اثر افزودن نانوذرات Gd2O3 بر خواص ساختاری و ابررسانایی YBa2Cu3O7
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات اکسید گادولونیوم Gd2O3
مقاله ابررسانای sub>YBa2Cu3O7
مقاله خواص ابررسانایی
مقاله خواص ساختاری
مقاله برازش ریتولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرآبادی زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عربی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: کمیلی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی لاریمی زبیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانوذرات Gd2O3 برای اولین بار، به روش سل ژل احتراقی و ابررسانای دمای بالای YBa2Cu3O7 به روش سل ژل تهیه شدند. الگوی پرتو ایکس از نانوذرات و ابررسانای تهیه شده، تک فاز بودن هر دو را تایید کرد. اندازه متوسط نانوذرات Gd2O3 با استفاده از رابطه شرر ۲۹ نانومتر برآورد شد، که با نتایج حاصل از تصاویر TEM، هم خوانی دارد. نانوذرات با دو درصد وزنی ۰٫۰۵ و ۰٫۱ به نمونه ابررسانای YBCO اضافه شد. ریخت شناسی، خواص ساختاری و ابررسانایی پودر های حاصل، به ترتیب با میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف پرتو ایکس و اندازه گیری پذیرفتاری متناوب بررسی شد. برازش ریتولد از داده های پرتو ایکس و نتایج حاصل از سرشتی ها نشان دهنده همزیستی فاز ابررسانایی با نانوذرهGd2O3  و کاهش دمای بحرانی ابررسانا به ازای افزایش میزان ناخالصی است.