سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود بذرافشان –
وحید فرزانه –
حمید هاشمی –
برات علی زارعی –

چکیده:

اثرشربت های آلبالو و پرتقال در غلظت های مختلف ۵و۱۰و۱۵ درصد روی خواص میکروبی و حسی شیرشتر مورد مطالعه قرارگرفت نتایج نشان داد که نمونه های حاوی ۱۰ درصد کنسانتره پرتقال بیشترین امتیاز را کسب کردند و دربین شیرهای آلبالویی بالاترین امتیاز مربوط به نمونه با غلظت ۱۵ درصد بود نتایج باکتریولوژیکی نیز تغییر در شمار کل میکروبی درشیرشتر حاوی شربت های با غلظت های مختلف را نشن داد شمار میکروبی درشیرهای غنی شده با شربت های پرتقال و البالو با افزایش غلظت شربت کاهش یافت درمقابل درشمارش مخمر و کپک درهیچ کدام از غلظت های شیرپاستوریزه تغییری مشاهده نشد و این مقدار صفر بود نتایج نشان داد شربتهای آلبالو و پرتقال می توانند در تولید شیر میوه ای شتر استفاده شوند و محصولی با خواص تغذیه ای بالاتری تولید گردد.