سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم فخاریان – هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سارا حیدری گلفزانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
امیرحسین اقبالی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک

چکیده:

خاکهای ماسه ای با دانه بندی یکنواخت درنواحی ساحلی و در نقاطی که در اثررسوبگذاری مسیل ها و رودخانه ها شکل گرفته اند بخصوص دراعماق نزدیک به سطح زمین دارای تراکمکمی هستند ودرصورتی که اشباع باشند مقاومت پایینی حتی در بارگذاری های معمول استاتیکی از خود نشان میدهند این در حالی است که در اثر بارگذاری سیکلی مثل زلزله و افزایش ناگهانی فشار منفذی کاهش مقاومت بیشتری نیز در خاک رخ خواهد داد که ممکن است باعث وقوع روانگرایی اولیه و یا افزایش قابل توجه نشست لایه های خاک گردد یکی از روشهای بهسازی این گونه خاکهای کم مقاومت که از دیرباز به شیوه های متفاوت مورد استفاده قرارگرفته افزودن سیمان به خاک است