مقاله اثر افزایش سن و تجربه والیبال بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر افزایش سن و تجربه والیبال بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هماهنگی دودستی مداوم
مقاله افزایش سن
مقاله تجربه والیبال
مقاله کندشدن حرکات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی عابدین
جناب آقای / سرکار خانم: حیرانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر افزایش سن و تجربه والیبال بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم بود. بدین منظور ۹۰ آزمودنی زن و مرد که همگی راست دست بودند، از میان سه رده سنی جوانان (بین ۱۸-۴۰ سال)، میان سالان (۴۰-۶۰ سال)، و سالمندان (۶۰ سال به بالا) و دو گروه والیبالیست (با سابقه ۲ سال والیبال) و گروه غیرفعال به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دستگاه آزمون هماهنگی دودستی مدل ۳۲۵۳۲ ساخت شرکت Lafayette بود. اجرا شامل ۵ کوشش و هر کوشش شامل حرکت نشان گر در مسیر شکل ستاره که به صورت یک دور ساعت گرد و بلافاصله پادساعت گرد بود. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین سه رده سنی جوانان، میان سالان و سالمندان تفاوت معناداری وجود دارد .(p<0.01) همچنین آزمون t مستقل نشان داد که بین گروه والیبالیست و گروه غیرفعال در هر سه رده سنی جوانان ،(p<0.05) میان سالان (p<0.01) و سالمندان (p<0.01) تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین نتیجه گرفته می شود که با افزایش سن عملکرد هماهنگی دودستی مداوم افراد دچار اختلال می شود. نتایج نشان داد که تجربه و تمرین والیبال در هر سنی به عنوان یک متغیر مثبت و تاثیرگذار، سبب بهبود عملکرد هماهنگی دودستی می شود، لذا تجربه و تمرین والیبال در افراد مسن تر سبب جلوگیری از افت پیش رونده عملکرد هماهنگی دودستی مداوم در اثر افزایش سن می شود.