مقاله اثر افزایشی لووستاتین بر فعالیت آنزیم پاروکسوناز و اثر فرو نشانی آن بر حساسیت لیپوپروتئین کم چگالی به اکسیداسیون در نفروپاتی دیابتیک نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۹۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: اثر افزایشی لووستاتین بر فعالیت آنزیم پاروکسوناز و اثر فرو نشانی آن بر حساسیت لیپوپروتئین کم چگالی به اکسیداسیون در نفروپاتی دیابتیک نوع ۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله نفروپاتی
مقاله پراکسیداسیون لیپیدی
مقاله لووستاتین
مقاله پاروکسوناز
مقاله آریل استراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقوی بهزاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی نریمان
جناب آقای / سرکار خانم: پیری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفا جاوید
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رشتچی زاده نادره
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی حق جو امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: بیماری دیابت ملیتوس احتمال ابتلا به بیماری های قلبی کرونری را ۲ تا ۳ برابر افزایش می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر درمان لووستاتین و پرهیز از آن بر سطوح فعالیت آنزیم پاروکسوناز ۱ (PON1) و آنزیم آریل استراز (ARE) و حساسیت به اکسیداسیون لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) در مبتلایان به نفروپاتی دیابتی نوع  (T2DN) 2بود.
مواد و روش ها: لووستاتین (۲۰ میلی گرم/ روز) به مدت ۹۰ روز به ۳۰ نفر مبتلا به T2DN تجویز و سپس به مدت ۳۰ روز پس از دریافت دارو قطع گردید. فعالیت آنزیم های PON1 و ARE به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. حساسیت به اکسیداسیون LDL با ارزیابی فاز تاخیری بواسطه اندازه گیری تولید دایون های کونژوگه تعیین شد.
یافته ها: پس از ۹۰ روز تجویز لووستاتین، فعالیت آنزیم های PON1 و ARE و فاز تاخیری LDL به طور معنی داری افزایش یافته بودند (P=0.004، P=0.002، P<0.001)، در حالی که پس از ۳۰ روز از قطع دارو، فعالیت هر دو آنزیم PON1 وARE  و فاز تاخیری LDL تغییر قابل توجهی نکرده بود.
نتیجه گیری: درمان با لووستاتین فعالیت آنزیم های PON1 وARE  و حساسیت به اکسیداسیون LDL را بهبود می بخشد. با این وجود، علیرغم قطع لووستاتین به مدت ۳۰ روز، فعالیت PON1 و ARE و حساسیت به اکسیداسیون LDL در مبتلایان به T2DN بدون تغییر باقی ماند.