سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تورج تقی خانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شیلا آریانا – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرک
سمیرا بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرک
رضا محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

درنحقیق حاضر، پس ازمدلسازی جکت سیری و بارگذاری و استخراج ماتریسهای جرم و سختی درنرم افزارSACS بدلیل ابعاد بزرگ اینماتریسها درمحاسبات و الگوریتم کنترلی، ابعاد آنها به کمک برنامه ای درنرم افزارMATLAB کاهش داده شد. جهت کنترل نیمه فعال جکت، ازترکیب میراگر هوشمندMRو جداگرهایی که عرشه برروی آن قرار گرفته، استفاده گردید. دراینجا رفتار میراگر هوشمندMR تحت الگوریتمکنترلیH2/LQG درهر لحظه مطابق با مشخصات بار ورودی و داده های ثبت شده درحسگرهای واقع درعرشه سازه به نحوی تغییر نموده بگونه ای که پاسخ دینامیکی جکت سیری درحضور کنترلر تحت ورودی زلزله السنترو( ۱۹۴۰ ) کاهش قابل توجهی را نشان داد