سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی پورنصراله – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران
محمود ترابی انگجی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه تهران، دانشکده فنی، تهران، ایران
امین طالبی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود ایران
سیدعلی فعال رستگار – گروه مهندسی نفت، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

به منظور بهبود میل خاک های رس به موادی آلی، اصلاح کانی های رسی با سورفکتانت (ماده فعال کننده سطح) در عملیات سنتز مواد مرکب پلیمر- خاک رس، مرحله ی استراتژیک است. همچنین از این مواد حاصل می توان به عنوان یک جاذب برای حذف آلاینده های آلی از آب استفاده نمود. مواد فعال کننده ی سطحی به کار برده شده به عنوان عامل اصلاح کننده ساختار شیمیایی، درجه برهم کنش ها با سطح خاک رس، توانایی کوپلیمریزه شدن با مونومرها، مورفولوژی و خصوصیات نهایی مواد مرکب را تحت تأثیر قرار می دهند. تا کنون بیشترین استفاده از مواد فعال کننده سطحی در سنتز خاک رس های آلی، معطوف به مواد فعال کننده سطحی کاتیونی از قبیل آمونیوم می باشد که به راحتی از طریق تبادل کاتیونی در فضای بین لایه ای خاکهای رس می نشینند. در مقاله حاضر با استفاده از ماده فعال کننده سطح آمفوتری کوکامیدوپروپیل بتائین (CAPB)، برای تولید کامپوزیتی مرکب از پلیمر پلی وینیل کلراید (PVC) و پلیمر پلی متیل متااکریلات (PMMA) و خاک رس، به اصلاح شیمیایی رس به روش تبادل کاتیونی پرداخته ایم. این ماده فعال کننده سطح، در محیط اسیدی خاصیت کاتیونی دارد. طبق آنالیز FTIR که از نمونه رس اصلاح شده به عمل آمده است، شاهد حضور گروه عاملی OH می باشیم و همچنین آنالیز XRD آن مؤید اصلاح موفقیت آمیز خاک رس می باشد.