سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا رضاییان – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد علی کافی – استادیار دانشگاه سمنان
فرزاد بحری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان

چکیده:

یکی از عوامل اصلی دراتصالات پیچ و مهره ای با رفتار اصطکاکی رسیدن یا تامین پیش تنیدگی لازم درپیچ ها پرمقاومت می باشد این پیش تنیدگی به عوامل متفاوتی ازجمله شرایط رزوه پیچ رفتار موضعی غیرخطی رزوه کله مهره و اجزای اتصال نوع روغن و روغن کاری یا عدم روغن کاری و اثراصطکاک دینامیکی سرعت بستن پیچ وابسته است دراین مقماله به یکی از این عوامل که اثردینامیکی سرعت بستن پیچ به وسیله دستگاه های اتوماتیک پرداخته شد هاست به این امر ۴ نمونه مورد بررسی ازمایشگاهی قرارگرفت که نتایج حاصله عبارتندازضریب اصطکاک بستن پیچ با حداقل سرعت دستگاه کمتر ازضریب اصطکاک با سرعت متوسط دستگاه بدست آمد این ضرایب نشان میدهد درسرعتهای پایین بستن پیچ با اعمال پیچش کمتر به پیش تنیدگی های بیشتر می توا ن رسد و با سرعتهای بستن بالا امکان افزایش ضریب اصطکاک ضریب مهره و درنهایت نرسیدن به پیش تنیدگی لازم وجوددارد.