سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرجان اسماعیل زاده نصیری –
پونه مجتهدی –

چکیده:

پرتودهی مواد غذایی که در واقع یک فناوری نسبتا جدید د رنگهداری مواد غذایی است د رسالهای اخیر بحث ها و نظرات مثبت و منفی به همراه داشته است پرتودهی مواد غذایی به معنی استفاده از پرتوهای یونیزه برای از بین بردن میکروارگانیسم های موجود در غذاست پرتوگاما از کبالت ۶۰ و سزیم ۱۳۷ بدست می اید تابش مواد غذایی فرایندی است که مواد در معرض اشعه یونیزه قرارگرفته و می تواند ایمنی مواد غذایی را بهبود دهد. اب انار حاوی مقادیر زیادی انتوسیانین است و یک محصول کاربردی جهت رژیم لاغری و سلامت می باشد د رمطالعه حاضر اثرات تابش گرما ۰-۱۰kGy در پایداری انتوسیانین ها و مهار رشد میکروبی در اب انار در طول ذخیره سازی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که تابش درهر دوزی که به کار روند بطور معنی داری سبب کاهش انتوسیانین ها ی کل می شود.