مقاله اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی (Zataria multiflora) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آویشن شیرازی
مقاله بار میکروبی
مقاله اشعه گاما
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی اصیل راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: بحرینی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: آرویی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آویشن شیرازی گیاهی چند ساله متعلق به خانواده نعناعیان می باشد این گیاه در پاکستان و افغانستان می روید و انتشار نسبتا وسیعی در ایران دارد و به صورت طعم دهنده و دم کرده مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق، تاثیر پرتوتابی با اشعه گاما بر بار میکروبی گیاهان آویشن شیرازی مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی که بصورت طرح کاملا تصادفی اجرا شد برگ های این گیاه با چشمه کبالت-۶۰ با دوزهای ۳، ۷، ۱۰ و ۱۵ کیلوگری پرتودهی شدند سپس بار میکروبی آنها بررسی شد، استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و تجزیه و شناسایی ترکیبات اسانس توسط GC و GC-MS قبل و بعد از پرتو دهی انجام گرفت. نتایج نشان داد که پرتو گاما بار میکروبی نمونه های گیاهی مورد بررسی را کاهش داد بطوریکه دوز ۱۵ کیلوگری بیشترین کاهش بار میکروبی را داشت و بیشترین بار میکروبی مربوط به تیمار شاهد بود. مطابق نتایج حاصل از آنالیز اسانس کارواکرول، تیمول و پاراسیمن ترکیبات عمده اسانس آویشن شیرازی بودند. نتایج نشان داد که پرتوتابی با اشعه گاما سبب کاهش کارواکرول، افزایش پاراسیمن و گاماترپینن شد بعلاوه باعث تشکیل کامفن و اسیترال و دوز ۱۰ کیلوگری اشعه گاما باعث تشکیل آلفاتوژن شد.