سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور اوجاقی – دانشگاه زنجان
جواد فیض – دانشگاه تهران
مهدی صبوری – دانشگاه زنجان

چکیده:

پایش وضعیت موتورهای القائی، یک تکنولوژی کاملاًضروری و مهم برای تشخیص عیوب مختلف در مراحل ابتدائی بصورت به هنگام می باشد. این تکنیک می تواند از بروز آسیب های اساسی غیرمنتظره در همان مراحلابتدائی جلوگیری کند. بدین منظور شاخصهای غیر تهاجمی مختلفی جهت شناسایی این نوع عیب مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله تاثیر عوامل جنبی از جمله اثر اشباع مغناطیسی بر روی این شاخ صها مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور یک موتور القائی سه فاز صنعتی با عیب اتصال حلقه با استفاده از روش تابع سیم پیچ مدلسازی شده و اثر اشباع مغناطیسی درمدل مذکور اعمال می گردد. محاسبه شاخص ها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی نیز حاکی از دقت بالاتر مدلسازی با در نظر گرفتن اثر اشباع می باشد. سپس شاخص های غیر تهاجمی عیب مزبور با استفاده از شبیه سازی مدل،محاسبه شده و اثر اشباع مغناطیسی و عوامل جنبی دیگر بر آن ها بررسی می شود.