سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور اوجاقی – دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
جواد فیض – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
وحید رشتچی – دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
مهدی صبوری – دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

چکیده:

پایش وضعیت موتورهای القائی، یک تکنو لوژی کاملاً ضروری و مهم برای تشخیص عیوب مختلف در مراحل ابتدائی بصورت On Line می باشد که می تواند از بروز آسیب های اساسی غیرمنتظره در همان مراحل ابتدائی جلوگیری کند. از جمله شاخصهای غیرتهاجمی که در شناسایی این نوع عیب مورد استفاده قرار گرفته است، پدیده نوسان پاندولی می باشد. این شاخص در برابر تغییرات بار و عدم تعادلی تغذیه مقاوم است و لذا از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله تاثیر اشباع مغناطیسی بر روی دقت این شاخص مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور یک موتور القائی سه فاز صنعتی با عیب اتصال حلقه با استفاده از روش تابع سیم پیچ مدلسازی شده و اثر اشباع مغناطیسی در مدل مذکور اعمال می گردد . سپس شاخص نوسان پاندولی با استفاده از شبیه سازی مدلهای اشباع پذیر و غیر اشباع پذیر محاسبه شده و با نتایج حاصل از آزمایش مقایسه می شود. نتیجه این مقایسه حاکی از نزدیکتر شدن شاخص حاصل از شبیه سازی با مدل اشباع پذیر به نتایج آزمایشگاهی و افزایش دقت مدلسازی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی می باشد.