سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح الله نورمحمدی – گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
سیدمحمد حسینی –
همایون فرهنگ فر –
معصومه وکیلی –

چکیده:

به منظور بررسی اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر غلظت مواد معدنی پلاسما و خصوصیات اندام های داخلی، تعداد ۲۷۰ قطعه جوجه گوشتی راس در یک طرح بلوک کاملا تصادفی و در قالب آزمایش فاکتوریل ۳×۳ با ۹ تیمار، ۳ تکرار و ۱۰ قطعه جوجه در هر تکرار از سن ۷ تا ۴۲ روزگی در سالن تحقیقاتی مرغداری دانشگاه بیرجند مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارها شامل سه سطح اسید سیتریک (۰، ۳% و ۶ %) و سه سطح فیتاز (۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ واحد آنزیم) بودند. نتایج نشان داد اسید سیتریک سبب افزایش معنی دار وزن نسبی اندام های لیمفوئیدی و غلظت هورمون تیروکسین و نسبت T3:T4 شد اما غلظت مواد معدنی فسفر و آهن پلاسما را کاهش داد که معنی دار بود. افزودن فیتاز میکروبی به جیره ها موجب افزایش وزن نسبی تیموس و فسفر پلاسما گردید اما غلظت آهن را بطور معنی داری کاهش داد.