سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد بیدشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
محمد جواد آروین – هیات علمی پژوهشکده باغبانی
ابومسلم بیدشکی – کارشناس ارشد باغبانی
بتول کرامت – هیات علمی بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک آزمایشی (SA) بر رشد و نمو و افزایش مقاومت به سرما در گیاه زینتی جعفری آفریقایی در جیرفت به صورت مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت. تیمار اسید سالیسیلیک ۲۰ روز پس از استقرار بوته ها و سرما بصورت طبیعی در ۶۰ روز پس از انتقال بوته ها به زمین اصلی اتفاق افتاد. اندازه گیری نشت یونی قبل از انجام آزمایش نشان داد که خسارت سرما در بوته های جعفری از دمای صفر در جه سانتیگراد شروع شده و در دمای ۴- درجه سانتیگراد بوته ها بطور کامل دچار سرمازدگی شدند. SA در غلظت های ۰/۱ و ۰/۵ میلی مولار باعث افزایش پارامترهای رشد و کاهش نشت یونی و درصد سرمازدگی شد. همچنین SA در دمای ۲-درجه سانتیگراد و درغلظت های ۰/۱ و ۰/۵ و ۱ میلی مولار به ترتیب ۱۷ و ۲۹ و ۱۹ درصد خسارت سرمازدگی را کاهش داد.