مقاله اثر اسپری بینی کلسی تونین بر مارکر جذب استخوانی CTX سرمی و یافته های آزمایشگاهی در زنان یائسه مبتلا به استئوپنی: یک کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۳۶ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر اسپری بینی کلسی تونین بر مارکر جذب استخوانی CTX سرمی و یافته های آزمایشگاهی در زنان یائسه مبتلا به استئوپنی: یک کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوپنی
مقاله کلسی تونین،( C-telopeptide of Type I Collagen (CTX
مقاله مارکر جذب استخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیات نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: شهرتی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری امین
جناب آقای / سرکار خانم: علی شیری غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نجفیان بیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گزینه های درمانی متعددی از جمله کلسی تونین برای بیماران مبتلا به کاهش تراکم استخوان پیشنهاد شده است. C-telopeptide of Type I Collagen (CTX) یکی از مارکرهای جدید روند جذب استخوانی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات اسپری بینی کلسی تونین در زنان یائسه با کاهش تراکم استخوان با ارزیابی مارکر جذب استخوانی CTX بوده است.
روش بررسی: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تک گروهی بر روی ۱۰۵ خانم یائسه مبتلا به استئوپنی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان بقیه اله (عج) دارای تراکم استخوانی کم تر از -۱٫۵ انحراف معیار انجام گرفت. CTX و سایر مارکرهای آزمایشگاهی قبل و شش ماه بعد از درمان روزانه با اسپری بینی کلسی تونین (۲۰۰ واحد) و قرص کلسیم (۱۰۰۰mg) و ویتامین D (400 واحد) ارزیابی شد و مقایسه شد.
یافته ها: در نهایت ۵۲ بیمار در مطالعه باقی ماندند که در ایشان مارکر CTX سرمی به صورت معنی داری از ۳٫۱۰±۲٫۰۳ به ۲٫۶۱±۱٫۸۲ پیکومول بر لیتر تغییر یافت (P<0.001) در صورتی که سطح سرمی کلسیم، آمینوترانسفرازهای کبدی، پاراتورمون و آلکالین فسفاتاز کاهش داشته ولی این کاهش از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد (P>0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد اسپری بینی کلسی تونین از طریق جلوگیری از جذب نسج استخوانی که توسط مارکر CTX نمایان می شود، علاوه بر جلوگیری از پیشرفت بیماری، در درمان بیماران مبتلا به کاهش تراکم استخوان می تواند موثر باشد هر چند مطالعه ها با حجم نمونه بیش تر و همراه گروه کنترل ضروری به نظر می رسد.