مقاله اثر اسید سالیسیلیک بر استحکام، ماندگاری و برخی ویژگی های کیفی انگور عسکری (.Vitis vinifera L)در طول انبارداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: اثر اسید سالیسیلیک بر استحکام، ماندگاری و برخی ویژگی های کیفی انگور عسکری (.Vitis vinifera L)در طول انبارداری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگور عسکری
مقاله خصوصیات کیفی
مقاله سالیسیلیک اسید
مقاله دوره انبارمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانی فر علی
جناب آقای / سرکار خانم: شور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عراقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سلاح ورزی یحیی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از ترکیبات طبیعی یکی از راه کارهای مفید جهت کاهش فساد پس از برداشت محصولات کشاورزی می باشد. در این پژوهش اثر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید (۰، ۰٫۷، ۱٫۴، ۲ میلی مولار) و مدت زمان انبارداری (۱، ۲، ۳، ۴، ۵ هفته) روی کیفیت و ماندگاری انگور رقم ’عسکری‘ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت اسیدسالیسیلیک از ۰ به ۲ میلی مولار، درجه اسیدیته و مواد جامد محلول به ترتیب ۱ و ۲٫۳ درصد کاهش و اسیدیته قابل تیتراسیون ۲۰ درصد افزایش یافتند. در عین حال بیشترین مقدار ویتامین ث در غلظت ۱٫۴ میلی مولار اسیدسالیسیلیک بدست آمد که نسبت به شاهد ۷٫۷ درصد افزایش نشان داد. در طول دوره انبارداری، درجه اسیدیته، مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون به ترتیب ۱٫۹، ۱۵٫۶ و ۲۲٫۸ درصد افزایش یافتند، ولی محتوای ویتامین ث ۵۲٫۸ درصد کاهش یافت. کاربرد غلظت ۲ میلی مولار اسید سالیسیلیک در صفات درصد پوسیدگی، درصد ریزش، درصد کاهش وزن به ترتیب ۵۳٫۲، ۱۳٫۳ و ۱۲٫۲ درصد کاهش و در صفت سفتی ۱۷٫۵ درصد افزایش را نسبت به شاهد (۰ میلی مولار سالیسیلیک اسید) نشان داد. بنابراین به نظر می رسد. اسید سالیسیلیک که یک ترکیب فنولیکی طبیعی است که پتانسیل بالایی در کنترل ضایعات پس از برداشت محصولات باغبانی از جمله انگور «عسکری» دارد.