مقاله اثر استفاده از پری بیوتیک، گیاهان داروئی و اسیدآلی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک بر عملکرد و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر استفاده از پری بیوتیک، گیاهان داروئی و اسیدآلی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک بر عملکرد و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی بیوتیک
مقاله پری بیوتیک
مقاله گیاهان داروئی و اسیدآلی
مقاله عملکرد جوجه گوشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشی سرایی سیدوحید
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتمداری فرید
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده صدردانش پور محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی ترشیزی محمدامیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی اثر پری بیوتیک، گیاهان داروئی و اسیدآلی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک بر عملکرد و قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، چربی خام و انرژی به مدت شش هفته با استفاده از ۱۹۲ قطعه جوجه گوشتی سویه کاب ۵۰۰ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۶ تیمار، ۴ تکرار و ۸ قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار در شرایط قفس انجام گردید. گروه های آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون افزودنی غذایی) و گروه های حاوی افزودنی شامل آنتی بیوتیک (۱۵ ppm virginiamycin)، مخلوط گیاهان داروئی (۴۵۰ ppm digestarom)، پری بیوتیک (۰٫۱ درصد MOS)، اسیدآلی (۰٫۲ درصد مخلوط نمک های اسیدآلی) و مخلوط پری بیوتیک و اسیدآلی (۰٫۱ درصد ۰٫۲+MOS درصد مخلوط نمک های اسیدآلی) بودند. تیمارهای آزمایشی اثر معنی داری بر وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی نداشتند (P>0.05)، ولی تاثیر معنی داری بر خوراک مصرفی داشتند (P<0.05). قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، چربی خام و انرژی در دو دوره رشد و پایانی تحت تاثیر گروه های آزمایشی قرار نگرفت (P>0.05).