مقاله اثر استفاده از نانوفیبرهای سلولزی بر خواص کاغذ باگاس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۳۵۱ تا ۳۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر استفاده از نانوفیبرهای سلولزی بر خواص کاغذ باگاس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باگاس
مقاله سوپر آسیاب
مقاله نانوفیبر سلولزی
مقاله ویژگی های فیزیکی و مقاومتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادیلام محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: افرا الیاس
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثر استفاده از نانوفیبرهای سلولزی بر خواص کاغذهای دست ساز ساخته شده از خمیرکاغذ صنعتی باگاس بررسی شد. نانوفیبر سلولزی که با روش سوپر آسیاب از آلفاسلولز صنعتی سوزنی برگان تهیه شده بود به مقدار صفر و بیست درصد وزنی به کاغذهای دست ساز حاصل از خمیرکاغذ صنعتی باگاس اضافه شد. نانوکاغذ متشکل از صددرصد نانوفیبر سلولزی نیز برای مقایسه تهیه شد. خواص مورد بررسی شامل زمان آب گیری خمیر، وزن پایه، ضخامت، دانسیته، شفافیت، مقاومت به کشش، و مقاومت به پارگی بودند. نتایج نشان داد که زمان آب گیری پس از افزودن نانوفیبر سلولز به خمیر پایه افزایش یافت. با افزودن نانو فیبر سلولز، شفافیت (کیفی) ظاهری و دانسیته افزایش، و ضخامت کاغذها کاهش یافت. کاغذهای حاوی بیست درصد نانوفیبر مقاومت کششی بیشتری در مقایسه با کاغذ های بدون نانوفیبر نشان دادند و بیشترین مقاومت کششی متعلق به نانوکاغذ (کاغذ صرفا شامل مواد نانو) بود. به رغم خواص مثبت تقویت کنندگی نانوفیبرهای سلولزی در مقاومت کششی، با افزودن نانوفیبر سلولز مقاومت به پارگی کاغذها کاهش نشان داد، به طوری که کمترین مقاومت به پارگی در نانوکاغذ مشاهده شد، ولی به رغم کاهش مقاومت به پارگی در کاغذهای ترکیبی با شرایط مذکور، این کاهش از لحاظ آماری چندان معنی دار نبود.