سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوال آزم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
مهدی قمشی – استاددانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دراین تحقیق اثراستفاده ازشمع های حفاظتی برابشستگی پایه های استوانه ای مورد ارزیابی قرارگرفت با قرارگیری شمعهای حفاظتی درقسمت بالا دست پایه اصلی سرعت جریان پایین رونده درجلو پایه و قدرت جریان گردابی کاهش یافته و درنتیجه از عمق آبشستگی کاسته میشود ازمایشات در۳قطر۲۰و۲۷و۳۲ میلیمتری شمعهای حفاظتی و درشرایط آب زلال با اعداد فرود ۰/۱۳ و ۰/۱۶و۰/۱۹ برای پایه ای به قطرD 40 میلی متر انجام گردید نتایج نشان داد دریک فاصله مشخص با افزایش قطرشمع ها آبشستگی کاهش مییابد همچنین درتمامی قطر شمع ها با افزایش عدد فرود آبشستگی افزایش می یابد.