سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میثم شکرانه – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
غلامرضا قلمکاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مجید طغیانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدعلی تبعیدیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر مصرف ژل آلوئه‌ورا در آب آشامیدنی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در واحد تحقیقاتی پرورش مرغ گوشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و در پاییز سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. در این آزمایش ۲۸۸ قطعه جوجه یک روزه سویه راس در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمار و ۴ تکرار و در هر تکرار ۱۲ قطعه جوجه استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (جیره پایه)، تیمار جیره پایه و مصرف مداوم ۵/۰، ۷۵/۰ و ۱ درصد آلوئه‌ورا در آب آشامیدنی، تیمار جیره‌پایه و مصرف غیرمداوم یک درصد آلوئه‌ورا در آب آشامیدنی به صورت ۵ روز کاربرد و ۹ روز عدم کاربرد و تیمار جیره پایه به همراه ۶۰۰ گرم در تن آنتی‌بیوتیک فلاووفسفولیپول بود. نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش سطوح ژل آلوئه‌ورا در آب آشامیدنی تعداد کلنی باکتری‌های کلی‌فرم در تیمارهای دریافت‌کننده ژل کاهش یافت به طوری که کم‌ترین تعداد کلنی باکتری‌های کلی‌فرم مربوط به تیمار ۱ درصد آلوئه‌ورا مداوم بود. تیمار ۱ درصد آلوئه‌ورا مداوم و ۷۵/۰ درصد تفاوت معنی‌داری با تیمار شاهد و تیمار ۱ درصد آلوئه‌ورا غیرمداوم داشت (۰۵/۰>P). همچنین با افزایش سطوح ژل آلوئه‌ورا در آب آشامیدنی تعداد کلنی باکتری‌های اسید لاکتیک در تیمارهای دریافت‌کننده ژل افزایش یافت به طوری که بیش‌ترین تعداد کلنی باکتری‌های اسید لاکتیک به ترتیب مربوط به تیمارهای ۱ درصد آلوئه‌ورا غیرمداوم و مداوم بود که تفاوت معنی‌داری با سایر تیمارهای آزمایشی داشتند (۰۵/۰>P).