سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرداد برهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
امیرداور فروزنده شهرکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
جعفر یدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
حمید نکته دان – کارشناس ارشد علوم دامی

چکیده:

این تحقیق که اثر استفاده از دانه های روغنی کانولا و سویا بر عملکرد در بره های در حال رشد نژاد افشاری در آن بررسی گردید در پائیز ۱۳۸۹ و در مزرعه علمی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان انجام شد. این آزمایش با تعداد ۳۰ رأس بره با میانگین وزن ۵۸/۲ ± ۴۷/۲۲ و سن ۲ ماه و همگی از جنس نر به مدت ۸۴ روز در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با ۳ تیمار و ۱۰ تکرار برای هر تیمار انجام شد. تیمارها شامل تیمار شاهد، تیمار ۱۵% دانه کانولای کامل و تیمار ۱۵% دانه سویای کامل بر اساس ماده خشک جیره بود. دانه کانولای مصرفی حاوی ۶۳/۸ میکرومول در گرم گلیکوزینولات بود. نتایج این تحقیق نشان داد فراسنجه های مربوط به عملکرد شامل افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری نداشت و بطور کلی استفاده از دانه کامل کانولای کم گلیکوزینولات یا دانه کامل سویا تا سطح ۱۵% ماده خشک جیره تأثیر نامطلوبی بر عملکرد بره ها ندارد