سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهره چگینی نژاد – دانشجوی کارشناسی رشته گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت
قدرت الله صباحی – دانشیار گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سلیم حیدری – دانشجوی کارشناسی رشته علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
مقداد خزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی وم

چکیده:

در راستای حرکت بزرگ کشاورزی مدرن به سمت حذف و یا دست کم کاهش شدید استفاده از مواد شیمیایی،یافتن یک روش اقتصادی و پایدار جهت کنترل و کاهش خسارت آفات را اجتناب ناپذیر نموده است. کنترل ارگانیک توسط نهاده های طبیعی تنها افق روشن پیش روی آینده است. خاک دیاتومیت از جمله این ترکیبات ارگانیک نوین می باشد که بر اساس تحقیقات می تواند در کنترل آفات موثر واقع شود.در پژوهش حاضر تاثیر ۵ غلظت متفاوت استفاده از خاک دیاتومیت طی یک دوره ی یک هفته ای درنابودی شپشه آرد در آزمایشگاه گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در تابستان ۱۳۸۹ بررسی شد. تا روز پنجم بین دزهای مختلف تفاوت معنی داری دیده نشد. درصد تلفات بین ۴۰ تا ۶۰ درصد و تفاوت بین غلظت ها بسیار به یکدیگر نزدیک بود. بیشترین درصد تلفات در روز هفتم، همانطور که انتظار می رفت در دز ۱۵ و نزدیک به ۸۰% و کمترین آن در دز ۲ و نزدیک به ۶۰% بود.نتایج نشان داد که اثر خاک دیاتومه بر روی لاروها بسیار قابل توجه است. به طوری که طی یک هفته باعث کاهش معنی دار در جمعیت لاروها شد.