سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر شریعت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود قدسیان – استاد هیدرولیک، پژوهشکده مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس
محمد واقفی – استادیار سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

شکل آبشکن، راستای قرارگیری آن نسبت به جریان اصلی و استغراق از جمله پارامترهای مهم در طراحی آبشکن ها در برابر آبشستگی می باشد. در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی اثر استغراق و زاویه قرار گیری آبشکن T شکل بر آبشستگی موضعی، فرسایش بستر قوس خارجی و چاله آبشستگی در قوس پرداخته شده است. آزمایشات در کانال با قوس ۹۰ درجه، شرایط آستانه حرکت مصالح و مصالح یکنواخت با قطر متوسط ۱/۲۸ میلیمتر انجام شد. نتایج نشان می دهد که استغراق در آبشکن جاذب برخلاف دافع سبب آبشستگی کمتر و محافظت بیشتر قوس خارجی می گردد.