مقاله اثر استرس های حاد بر تغییرات کورتیزول، آنتی پروتئاز و پارامترهای خونی ماهیان طلائی (Carassius auratus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۲۳ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر استرس های حاد بر تغییرات کورتیزول، آنتی پروتئاز و پارامترهای خونی ماهیان طلائی (Carassius auratus)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی طلائی (Carassius auratus)
مقاله استرس مداوم
مقاله کورتیزول
مقاله ایمنی غیر اختصاصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رعنای اخوان سبحان
جناب آقای / سرکار خانم: اسلاملو خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: جمال زادفلاح فرزین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر استرس های حاد متوالی بر روی وضعیت فیزیولوژیک و پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی ماهی طلائی Carassius auratus انجام شد. استرس حاد به کار گرفته شده در این آزمایش شامل ۳ دقیقه تعقیب ماهیان و به دنبال آن ۲ دقیقه در معرض هوا گذاشتن آن ها بود که این عمل بصورت ۳ مرحله در طول مدت یک روز به اجرا در آمد. علاوه بر این یک گروه از ماهیان به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد که هیچ گونه استرسی روی آن ها اعمال نشد. نمونه های خون از ماهیان استرس دیده و شاهد برای ارزیابی پاسخ های فیزیولوژیک و ایمنولوژیک در فواصل زمانی ۱۲، ۴۸ و ۱۲۰ ساعت پس از آخرین استرس جمع آوری گردید. سطوح کورتیزول و گلوکز پلاسما در ماهیان استرس دیده به صورت معنی داری نسبت به ماهیان کنترل تا ۴۸ ساعت پس از استرس بالاتر بود که نشان دهنده تاثیر زمان استرس بر روی کورتیزول بود. پارامترهای هماتولوژیک و پروتئین کل پلاسما یا آلبومین و گلوبولین تفاوت معنی داری در بین دو تیمار و در زمان های مختلف نمونه برداری نداشت. فعالیت لایزوزیم پلاسما در ماهیانی که در معرض ۳ بار استرس قرار گرفته بودند به میزان قابل توجهی در ۱۲ و ۴۸ ساعت پس از استرس افزایش یافت و بالاتر از میزان آن در ماهیان گروه کنترل بود. از سوی دیگر فعالیت آنتی پروتئازهای پلاسما در بین دو گروه و زمان های مختلف نمونه برداری اختلاف معنی داری نداشت. این مطالعه نشان داد که استرس حاد ممتد می تواند سبب ایجاد استرس طولانی مدت در ماهیان طلائی شود و این گونه توانایی ایجاد تطابق با استرس حاد را ندارد.