مقاله اثر اسانس گیاهان دارویی بر عمر انباری و کیفیت پرتقال والنسیا (Citrus chinensis Cv. Valencia) در انبار معمولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر اسانس گیاهان دارویی بر عمر انباری و کیفیت پرتقال والنسیا (Citrus chinensis Cv. Valencia) در انبار معمولی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنسیلیوم
مقاله پرتقال والنسیا
مقاله انبارمانی
مقاله اسانس گیاهان داروئی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزادی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر انباری پرتقال والنسیا، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۵ تیمار و ۴ تکرار و تعداد انجام شد. پس از زخم کردن پوست میوه و محلول پاشی روی آنها با محلول حاوی ۵۰۰ اسپور مخلوط کپک سبز  (Pencillium digitatum)آبی (P. italicum)، میوه ها در اسانس آویشن (Thymus vulgaris)، زیره (Cuminum cyminum)، مرزه (Satureja montana) و میخک هندی  (Syzygium aromaticum)هر کدام به غلظت های ۲۵۰، ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی لیتر در لیتر به مدت ۵ دقیقه غوطه ور گردید. پس از خشک شدن آب سطح میوه، هر میوه در پلاستیک جداگانه بسته بندی و به انبار معمولی (%۸۵-۷۵  RHو۱۸±۳oC ) منتقل و به مدت ۶۰ روز نگهداری گردید و با شاهد بدون زخم و شستشو، شاهد شسته شده و شاهد زخمی مقایسه شدند. بر اساس نتایج مقایسه میانگین ها بیشترین درصد پوسیدگی در تیمار میخک ۵۰۰ میلی لیتر در لیتر و کمترین آن در تیمار شاهد بدون زخم با شستشو رخ داد که با آویشن ۷۵۰، زیره ۲۵۰ و مرزه ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی لیتر در لیتر اختلاف معنی داری نداشت. بین تیمارها از نظر درصد کاهش ویتامین ث، اسید کل و TSS اختلاف معنی دار وجود نداشت ولی در رابطه با درصد افزایش pH، درصد کاهش وزن، درصد وزنی و عددی پوسیدگی اختلاف معنی دار در سطح یک درصد وجود داشت. با توجه به نتایج می توان تیمار زیره ۲۵۰ میکرو لیتر در لیتر و تیمار مرزه ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی لیتر در لیتر را به عنوان بهترین تیمار ها معرفی نمود.