مقاله اثر اسانس گل میخک بر بیهوشی ماهی گوپی ماده (Poecilia reticulata) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر اسانس گل میخک بر بیهوشی ماهی گوپی ماده (Poecilia reticulata)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیهوشی
مقاله اسانس گل میخک
مقاله ماهی گوپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تجری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: کلنگی میاندره حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ایزی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شریف راده عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، اثر غلظت و مدت زمان بیهوشی و بازگشت از بیهوشی اسانس گل میخک با غلظت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر روی ماهی گوپی ماده بررسی شد. تعداد ۵ قطعه ماهی گوپی با وزن زیر یک گرم برای هر غلظت در نظر گرفته شد. پس از آماده سازی غلظت های اسانس آویشن شیرازی در ظرف، ماهیان به صورت انفرادی به ظرف حاوی محلول بیهوشی منتقل و زمان از دست دادن تعادل و زمان ایجاد بیهوشی ثبت شد. سپس ماهیان از ظرف حاوی محلول بیهوشی به ظرف حاوی آب تمیز منتقل و زمان بازگشت تعادل و زمان بازگشت واکنش به محرک خارجی توسط زمان سنج اندازه گیری شد.نتایج نشان داد که با افزایش غلظت ماده بیهوش کننده، مراحل بیهوشی سریعتر و مراحل بازگشت از بیهوشی کندتر اتفاق می افتد بطوری که در غلظت های ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر اسانس گل میخک، ماهیان گوپی در مدت کمتر از یک دقیقه بیهوش شدند و مرحله بازگشت از بیهوشی آنها در آب تمیز نسبت به غلظت های ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر آهسته تر رخ داد.